vogels_in_de_stad (pdf)

planten_in_de_stad (pdf)

Actief met flora- en faunawetgeving in de stad – dec2008 (pdf)

De kracht van een zebraspin (pdf)

Foto’s