Appèlbergen


Het gebied Appèlbergen ligt ongeveer tien kilometer ten zuidoosten van de stad Groningen, in de gemeente Haren. Het is een ruim 35 hectare groot gebied, welke sinds 1994 grotendeels in eigendom is van Staatsbosbeheer.

De natuurwaarden in Appèlbergen zijn zeker interessant te noemen. Dit is deels een gevolg van de terreinsamenstelling die wisselt van hoog naar laag, nat naar droog en de voorkomende vegetatietypen van bos tot halfopen- en open terrein. Hierdoor zijn groei- en leefomstandigheden ontstaan voor diverse levensvormen. Ook komen er in en rondom Appèlbergen veel dobben voor. In sommige dobben zijn nog prachtige hoogveenvegetaties aanwezig.

Het grootste deel van de oppervlakte van Appèlbergen wordt ingenomen door bos. Moeras en heide nemen een aanzienlijk minder aandeel in, maar zijn nog wel redelijk vertegenwoordigd. Door deze variatie heeft het gebied een hoge belevingswaarde.

Naamgeving
Over de naamgeving van het gebied heerst nogal verwarring. Zo wordt door de meeste mensen (en ook Staatsbosbeheer) de naam Appèlbergen (of De Appèlbergen) gehanteerd. Anderen menen dat de naam is afgeleid van dennenappel en zodoende het gebied de naam Appelbergen dient te dragen.


Grotere kaart weergeven

ROUTES

Excursiegids Appèlbergen (pdf)

Wandeling Appèlbergen (wandelroute+kaart; pdf)

OVERIGE DOCUMENTATIE

De ontdekking van de zandbijen (pdf)

Rups en cocon van een Zonderling (pdf)

De meikever (pdf)

Bijen in Appèlbergen – Groeningen (pdf)

Bijen familie en soorten – AJ Loonstra (pdf)

Zwammen tegen wil en dank – verslag excursie 10okt2008 (pdf)

Kweek Grote Wintervlinder (pdf)

Psi-uil (pdf)

FOTO’s