vogeltrek-telling-okt-07-001_emmazorgdragerPeizermaden is een prachtig laagveengebied met bosjes, houtwallen, ruige graslanden en sloten waar waterviolier en dotterbloem bloeien. Het gebied is volop in ontwikkeling. Over enige tijd ligt aan de voet van Groningen een aaneengesloten natuurgebied van circa 3.500 voetbalvelden groot, met ruige hooilanden, moerasbos en volop ruimte voor overtollig water.

Minder wateroverlast, rijkere natuur
Overal in Nederland neemt de wateroverlast toe. Daar moeten we met z’n allen iets aan doen. Natuurmonumenten combineert het aanleggen van nieuwe natuur met waterberging. In Peizermaden verkleinen we met andere organisaties de kans op ongewenste overstromingen en verrijken we tegelijkertijd de natuur. De herinrichting zorgt voor een mooier, groter, gevarieerder en ruiger natuurgebied. Er is een reële kans dat u straks de otter en de bever onder de rook van Groningen kunt bewonderen.

Biologische kijkboerderij
Vanaf station Groningen fietst u in twintig minuten naar Peizermade. In het gebied kunt u fietsen, wandelen en paardrijden. Leuk en leerzaam is een bezoek aan kijkboerderij ’t Hoogeveld in Eelde. De boer en boerin leiden u graag rond op hun biologische bedrijf. Na afloop kunt u terecht in de winkel. ‘t Hoogeveld werkt samen met Natuurmonumenten. De 400 Limousin-koeien zijn gek op ruig gras. Hun selectieve graasgedrag stimuleert een gevarieerde plantengroei. Bewonder in het voorjaar de potstal met dansende kalveren. Op het dak ontdekt u 800 zonnepanelen van Nuon, die stroom leveren voor twintig huishoudens.

Vogels kijken
Doordat boeren minder intensief met hun grond omspringen voelen steeds meer vogels zich thuis in Peizermaden. Soorten die van hobbelige grond houden, zoals de zeldzame watersnip en kwartelkoning, zullen in aantal toenemen. In het gevarieerde beekdallandschap bouwt de grauwe klauwier zijn nest. Ook kuifeend, smient en zaagbek komen hier volop voor.

Bron: www.natuurmonumenten.nl/natmm-internet/natmm/natuurgebieden.jsp?n=35973