onnerpolder_bordUitgestrekte polder (337 ha) gelegen in het Hunzedal, begrensd door de Dr. Ebelsweg in het westen, het Drentsche Diep in het noorden, op de Hondsrug door het dorp Onnen en de Lageweg in het zuiden en de Osdijk in het oosten.

De open graslanden op veengrond hebben een opstrekkende verkaveling vanaf de Hondsrug en vanaf de verschillende hooidijken: de Waterhuizerweg, de Noorderhooidijk, de Zuiderhooidijk en de Osdijk bij Noordlaren. Naar het pompstation van het Waterwinbedrijf loopt de Waterleidingweg.

De wegen zijn half- of onverhard en meestal doodlopend, hetgeen de rust in het gebied waarborgt, met name voor ganzen!
De Osdijk loopt naar een fietspontje, vanwaar men in het zomerseizoen Meerwijck kan bereiken. Je kan bij palingboer Vos paling kopen of een ijsje nuttigen op het terrasje. Vanaf het haventje van Noordlaren slingert de Mr. Koolweg zich door de polder richting Osdijk (wordt ook goed fietspad).

Langs de Hondsrug zijn in het verleden een groot aantal petgaten gegraven, deze verkeren nu in verschillende verlandingsstadia. Het reservaat de Harense Wildernis (12 ha) ligt langs de Dr.Ebelsweg, nu eigendom van het Groninger Landschap.
De Biks, een restant van een zijtak van de Hunze, is een plasje, waar van de oevers worden begraasd. Ook de molen heeft die naam: de Biks.

Bron: www.avifaunagroningen.nl